Angin Yang Keluar Dari Qubul Atau Kemaluan Wanita Apakah Membatalkan Wudhu?

Angin Yang Keluar Dari Qubul Atau Kemaluan Wanita Apakah Membatalkan Wudhu?

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: Membatalkan wudhu. Ini pendapat mazhab Syafii dan Hanabilah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Yang keluar dari qubul atau kemaluan lelaki atau perempuan atau dari duburnya itu membatalkan wudhu. Baik berupa kotoran, air seni, angin, cacing, nanah, darah, batu atau semisal itu. Tidak ada perbedaan hal itu baik yang jarang maupun yang biasa keluar darinya. Dan tidak ada perbedaan keluarnya angin antara kemaluan wanita dan lelaki dan dari duburnya. Hal itu ditegaskan Syafi’i rahimahullah di kitab ‘Al-Umm. Dan rekan-rekan semadzhab juga bersepakat.”[ Lihat Kitab Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab]

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah berkata: “al-Qodhi Abu Ya’la mengatakan, Keluarnya angin dari kemaluan lelaki maupun wanita membatalkan wudhu.” [Lihat Kitab al-Mughni]

Pendapat Kedua: Tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Disebutkan dalam kitab Raddul Muhtar Ala Duril Mukhtar Karya Ibnu Abidin, “Tidak membatalkan wudhu keluarnya angin dari kemaluan baik wanita maupun lelaki. Karena ia hakikatnya bukan angin. Kalau ia angin tidak akan keluar dari tempat najis, maka hal ini tidak membatalkan wudhu.” [Lihat kitab Badai’us Shonai’ karya Imak al- Kasani]

Yang lebih berhati-hati dan lepas dari tanggungan adalah hendaknya berwudhu dari angin ini. Begitu juga lebih dekat dengan dhohir hadits yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

“Tidak ada wudhu kecuali dari suara atau angin.” (HR. TIrmizi dan mengatakan, Hadits Hasan Shoheh). Dinyatakan shsheh pula oleh Syaikh al-Albani

Dengan hadits ini Imam Ibnu Mubarak dan ulama lainnya berdalil batalnya wudhu dari angin yang keluar dari qubul depan. Wallahu a’lam

Sumber: https://www.google.com/amp/s/islamqa.info

@inilahfikih.com

2 Replies to “Angin Yang Keluar Dari Qubul Atau Kemaluan Wanita Apakah Membatalkan Wudhu?”

 1. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

  Ustadz sangat setuju pendapat para ulama.

  Secara umum ada 3 tempat keluar angin .
  1 . Dubur
  2. Qubul
  3. Mulut
  Dari 1 dan 2 mayoritas membatalkan wudhu ,kecuali no 2 yg no dari Qubul oleh mahzab Syafii dan Hanabilah membatalkan wudhu. Sedangkan Hanafiyah dan malikiyah tidak membatalkan wudhu.
  Pertanyaan bagaimana kalo sering keluarnya karena penyakit. Yang saya ketahui pada wanita karena rahim atau peranakan yang turun …dimana otot- otot nya sudah kendor , sehingga pada beberapa gerakan sholat seperti perpindahan dari sujud ke duduk antara dua sujud suka berbunyi seperti angin keluar. Apakah ini membatalkan wudhu. ? Karena kl diulangpun akan juga terjadi hal yang sama. Hal ini bs dihilangkan dengan cara operasi .

  No 3 . Keluar angin dari mulut yaitu bersendawa. Sering pada yang sakit lambung karena ber gas lambung nya atau yang pada masuk angin.
  Ini tidak batal wudhu nya ya ..tp agak mengganggu pada sholat berjamaah bila hal ini terjadi.

  Mohon penjelasan lanjut ustadz

  Wassalamualaikum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *